Ennakkopäätös lapsen tutkimisesta lastensuojelun tarpeen laadun selvittämiseksi.

23.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:176

Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate

Lastensuojelulain 28 §:n
mukainen tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen voidaan myöntää myös
lastensuojelun asiakkuuden aikana sen selvittämiseksi, millaisten
lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa lapsi on. Tutkimusluvan
myöntäminen ei ole siten rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa
selvitetään, onko lapsi ylipäätään lastensuojelun tarpeessa.

Hallintotuomioistuimella
on lastensuojelulain 28 §:n nojalla toimivalta lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain
mukaisesti tehostaa huoltajalle asetetun velvoitteen noudattamista
uhkasakolla tai määrätä lapsi noudettavaksi. Esillä olleissa
olosuhteissa äidille korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
asetettujen velvoitteiden noudattamista ei suhteellisuusperiaate
huomioon ottaen ollut syytä tehostaa mainituilla tavoilla. Korkein
hallinto-oikeus kuitenkin lausui, että mikäli päätöksessä tarkoitettuja
tutkimuksia ei saataisi toteutettua ja tutkimukset arvioitaisiin
edelleen lapsen edun mukaisiksi, lastensuojeluviranomaisen tulisi
arvioida kodin olosuhteita ja selvittää, vaarantavatko puutteet lapsen
huolenpidossa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, ja harkita
tilanteeseen soveltuvia muita lastensuojelulain mukaisia toimenpiteitä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments