Asiantuntijan kuuleminen uusista teemoista estyi prekluusion takia

25.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2017:8

Sakkunnig – Asiantuntija
Temapreklusion – Teemaprekluusio

Vastaajat olivat kiinteistön
kauppaa koskevassa riidassa käräjäoikeudessa vedonneet asiantuntijan
kirjalliseen lausuntoon teemana, mitä olosuhteita on huomioitava, kun
arvioidaan sisäilmaongelmia. Hovioikeudessa vastaajat vetosivat samaan
lausuntoon ja pyysivät lisäksi, että asiantuntijaa kuullaan
henkilökohtaisesti teemana näytteidenottopaikkojen sekä asetuksen
545/2015 mukaisten mikrobilöydösten lääketieteellisen merkityksen
keskinäinen suhde, mistä paikoista näytteet on otettava, mitä
toimenpiteitä mikrobilöydöt edellyttävät ja miten taloa tulisi korjata.

Hovioikeus
totesi, että asiantuntijaa kuullaan kokemussäännöistä. Kokemussääntöjä
koskevat todistelukeinot ovat prekluusion alaisia. Vastaajat ovat
käräjäoikeudessa tyytyneet vetoamaan asiantuntijan kirjalliseen
lausuntoon eikä ole ilmennyt sellaisia puutteita tai ristiriitaisuuksia,
että asiantuntijaa olisi syytä kuulla henkilökohtaisesti. Siltä osin
kuin on vedottu asiantuntijan uusiin todistusteemoihin hovioikeus
totesi, että vastaajien olisi jo käräjäoikeusvaiheessa tullut tarkasti
kartoittaa todistelu, johon he haluavat vedota.

Hovioikeus hylkäsi pyynnön asiantuntijan henkilökohtaisesta kuulemisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments