Arviointineuvosto: Kiinteistönmuodostamislain (3D) vaikutusten suuruusluokkaa kuvattava

9.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaikutusten suuruusluokka tulisi käydä ilmi. Kiinteistönomistajan aseman muutosta tulisi kuvata tarkemmin. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan asema jää epäselväksi.

Lainsäädännön
arviointineuvoston mukaan ns. kiinteistönmuodostamislain (3D)
perusteella saa yleisellä tasolla käsityksen esityksen vaikutuksista.
Vaikutusten suuruusluokka tulisi kuitenkin käydä ilmi.
Esitysluonnoksessa on käsitelty monipuolisesti yritysvaikutuksia, mm.
vaikutuksia rakentamisprosessiin. Kiinteistönomistajan aseman muutosta
tulisi kuvata tarkemmin.

Arviointineuvoston mukaan
esitysluonnoksessa on kehittämiskohteita. Esitysluonnoksessa tulisi
kuvata tarkemmin niitä yrityksiä, joita esitys erityisesti koskee.
Luonnoksessa tulisi käsitellä esimerkiksi, missä määrin
rakennusteollisuuden investoinnit tai työllisyys voisivat lisääntyä
paikallisesti. Lisäksi tulisi käydä ilmi, nopeutuisiko
rakentamisprosessi kokonaisuutena.

Esitysluonnoksessa tulisi
kuvata tarkemmin niitä kohderyhmiä, joita kiinteistöveron ja
kiinteistöjen arvon muutos koskee sekä muutoksen suuruusluokkaa. Lisäksi
3D-kiinteistössä asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan asema jää
osittain epäselväksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on
arvioinut 13.10 arviointineuvostolle toimitettua hallituksen esitystä
ns. kiinteistönmuodostamislaista (3D). Arviointineuvosto suosittelee,
että puutteet esitysluonnoksessa korjataan ennen hallituksen esityksen
antamista.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 9.11.2017

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments