Ammattiliiton mielenilmaisun katsottiin olleen virkaehtosopimuslain nojalla kielletty siltä osin kuin lakkoon osallistui julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä

28.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtuomioistuin 2017:161

Lakko
Poliittinen työtaistelu
Työrauha
Työtaisteluoikeus
Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
Virkamiehen pysyvä työrauhavelvollisuus
Virkamiehen työtaisteluoikeus
Yhdistymisvapaus

Asiassa oli kysymys siitä, rikkoiko
ammattiliitto valtion virkaehtosopimuslakia sekä työehtosopimuslain ja
virka- ja työehtosopimuslain mukaista työrauhavelvoitetta, kun sen
jäsenet osallistuivat Helsingin Rautatientorilla 18.9.2015 järjestettyyn
mielenilmaisuun. Palkansaajakeskusjärjestöt ilmoittivat mielenilmauksen
järjestämisestä sen jälkeen, kun hallitus oli 8.9.2015 tiedottanut
suunnitelluista toimista Suomen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.
Kysymyksessä oli hallituksen suunnitelmia vastustanut, poliittinen
työtaistelu.

Tuomiossa katsottiin ensinnäkin, että ammattiliiton
jäsenenä olevien valtion palveluksessa olevien työntekijöiden
osallistumista poliittiseen mielenilmaisuun ei ole voitu estää. Kanne
hylättiin tältä osin.

Tuomiossa todettiin, että virkamiehillä on
lähtökohtaisesti pysyvä työrauhavelvollisuus, mutta lakko-oikeuksia
rajoittavia säännöksiä on tulkittava kansainvälisten velvoitteiden ja
perustuslain kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevan säännöksen
mukaisesti. Ammattiliiton jäsenten toimenpiteiden katsottiin olleen
valtion virkaehtosopimuslain nojalla kiellettyjä siltä osin kuin lakkoon
osallistui virkamiehiä, jotka käyttävät julkista valtaa. Asiassa
esitetystä selvityksestä ei kuitenkaan voitu päätellä, että työtaistelu
olisi ollut valtion virkaehtosopimuslain 9 §:n tai työehtosopimuslain 8
§:n vastainen.

Koska ammattiliitto ei valvontakirjeestä
huolimatta ryhtynyt toimiin työtaistelun estämiseksi, sen katsottiin
rikkoneen valtion virkaehtosopimuslain 8 §:ää tietensä ja se tuomittiin
hyvityssakkoon. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments