Työtuomioistuimen lausunto päätoimittajan työsuhteen kuulumisesta työehtosopimuksen soveltamisalaan

12.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2017:141:

Lausuntoasia
Lehdistöalan työehtosopimus
Palkkaryhmä
Päätoimittaja
Työehtosopimuksen soveltuminen
Yleissitova työehtosopimus

Lausuntoasiassa oli kysymys siitä,
oliko ylioppilaslehden päätoimittajan työsuhteeseen tullut soveltaa
lehdistöalan yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäksi oli kysymys
päätoimittajan työehtosopimuksen mukaisesta palkkaryhmästä.

Koska
ylioppilaskunta ei voi liittyä työehtosopimuksen solmineen
työnantajaliiton jäseneksi, työehtosopimus ei olisi voinut tulla
sovellettavaksi päätoimittajan työsuhteeseen normaalisitovuuden
perusteella. Työehtosopimus on voinut tulla sovellettavaksi
päätoimittajan työsuhteeseen työsopimuslaissa säädetyn yleissitovuuden
perusteella, mikäli päätoimittajan esimiestehtävät ovat olleet käytännön
työnjohtoon liittyviä tehtäviä, eikä hän ole työnantajan edustajana
hoitanut työntekijöiden työehtoihin liittyviä asioita. Työehtosopimuksen
soveltuminen päätoimittajan työsuhteeseen yleissitovuuden perusteella
jäi lausuntoa pyytäneen käräjäoikeuden ratkaistavaksi (ks. KKO 2016:18).

Lisäksi lausuntoasiassa katsottiin liittojen kannan mukaisesti,
että mikäli työsuhteeseen on tullut soveltaa työehtosopimusta,
päätoimittajan työehtosopimuksen mukainen palkkaryhmä oli IIIa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments