Työsuojelun tarkastusilmoitukset tulevat julkisiksi vasta kun tarkastus on tehty

23.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:166

Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus

Aluehallintovirastolle esitetty
asiakirjapyyntö koski sen helmi–maaliskuussa 2015 työnantajille
lähettämiä tarkastusilmoituksia, jotka liittyivät tuleviin
työsuojelutarkastuksiin.

Tarkastusilmoitusten luovuttaminen
ulkopuoliselle taholle ennen työsuojelutarkastusten toimittamista olisi
voinut johtaa siihen, että tarkastuksissa syntyisi virheellinen kuva
työpaikan tosiasiallisista olosuhteista ja toimintatavoista. Ilmoitusten
luovuttaminen ennen tarkastusten toimittamista olisi voinut myös
heikentää työsuojeluviranomaisen, työnantajan ja työntekijöiden välisen
työsuojelua koskevan yhteistoiminnan edellytyksiä. Ilmoitusten
luovuttaminen ennen tarkastusten toimittamista olisi siten vaarantanut
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetulla tavalla
työsuojeluvalvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen.
Tarkastusilmoitukset olivat siten salassa pidettäviä kunnes
työsuojelutarkastukset oli toimitettu. Tarkastusten toimittamisen
jälkeen ilmoitusten luovuttamisen ei voitu enää katsoa vaarantavan
työsuojeluvalvontaa tai sen tarkoituksen toteutumista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments