Tulospalkkio katsottiin eläketapahtumatilanteessa ansioksi maksamisajankohtansa mukaisesti

25.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työeläke – Vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Eläkkeen määrän vääristyminen – Voittopalkkio

Tulospalkkio
katsottiin eläketapahtumatilanteessa ansioksi maksamisajankohtansa
mukaisesti, vaikka se perustui aikaisemman vuoden tulostavoitteen
saavuttamiseen ja siten tuolloin tehtyyn työhön. Kyseessä olevaa
tulospalkkiota ei voitu kohdentaa ansainta-ajalle, koska se oli
määrältään pienempi kuin henkilön kuukausieläke viisinkertaisena.

Esitiedot

A:n työsuhde päättyi 31.3.2015 ja hänelle
myönnettiin eläkelaitoksen päätöksellä vanhuuseläkettä 1.4.2015 alkaen
4.964,47 euroa kuukaudessa. A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että työnantajan
hänelle 20.4.2015 maksama voittopalkkio, 14.259,92 euroa, otetaan
huomioon vanhuuseläkkeen määrässä. A viittasi, että kyseessä on
voittopalkkio vuonna 2014 tehdystä tuloksellisesta työstä eikä sitä ole
osittainkaan ansaittu vuoden 2015 puolella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments