Riitainen asia voidaan ratkaista tuomiolla ilman pääkäsittelyä vain jos siihen on asianosaisten suostumus

31.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:76

Oikeudenkäyntimenettely – Riita-asia – Asian ratkaiseminen valmistelussa
Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste

Käräjäoikeus oli riitaisessa
asiassa hylännyt kanteen kirjallisessa valmistelussa annetulla tuomiolla
sen jälkeen, kun kantaja ei ollut antanut häneltä pyydettyä kirjallista
lausumaa ja vastaaja oli pyytänyt asian ratkaisemista tuomiolla.
Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.

Kysymys käräjäoikeuden menettelystä ja siitä, olisiko hovioikeuden tullut myöntää asiassa jatkokäsittelylupa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments