OM: Maksupalvelulain muuttamista koskeva esitys eduskunnalle

6.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutokset johtuvat EU:n uudesta maksupalveludirektiivistä, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Maksupalveludirektiivi koskee mm. kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja

Esityksen mukaan maksupalvelulain
soveltamisalaa laajennettaisiin niin, että laki koskisi myös muiden kuin
maksutilejä pitävien palveluntarjoajien tarjoamia
maksutoimeksiantopalveluita ja tilitietopalveluita. Maksutilejä pitävien
palveluntarjoajien, kuten pankkien, olisi sallittava pääsy
maksutileille viimeksi mainittujen välityksellä. Asiakas voisi siten
esimerkiksi käynnistää tilisiirron pankkitililtään tai saada tilitietoja
pankkitileistään muun palveluntarjoajan kuin tiliä pitävän pankin
välityksellä.

Maksupalvelulain soveltamisala laajenisi muiltakin
osin. Laki koskisi esimerkiksi nykyistä laajemmin sellaisia
matkapuhelimella toteutettavia maksuja, jotka peritään liittymää
koskevan laskun yhteydessä. Poikkeuksena ovat eräät enintään 50 euron
määräiset maksut, joiden yhteismäärä ei ylitä 300 euroa kuukaudessa.

Laissa
säädetty maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen perustuva vastuu
rajoitettaisiin jatkossa enintään 50 euroon tilanteissa, joissa
maksuvälinettä, esimerkiksi luottokorttia, on käytetty oikeudettomasti.
Nykyisin vastaava summa on 150 euroa. Rajoitus ei jatkossakaan koskisi
tilanteita, joissa on menetelty tahallisesti tai törkeän
huolimattomasti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments