Oikeusministeri Häkkänen: EU:n liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

31.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“EU:n tulee näyttää sitoutumisensa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittymällä ihmisoikeussopimukseen.”

Euroopan tulevaisuus
riippuu kyvystämme suojella ja kehittää demokratiaa, oikeusvaltiota ja
ihmisoikeuksia, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen avatessaan tänään
Suomi 100 ja oikeusvaltio -seminaarin Finlandia-talolla.
Oikeusministeriön järjestämässä seminaarissa pohdittiin hyvän
oikeusjärjestelmän merkitystä talouskasvulle ja perusoikeuksien
toteutumiselle Euroopassa ja Suomessa.

Ministeri totesi puheessaan, että Euroopan unionin tulisi vihdoin liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.


EU:lla on ollut velvoite jo lähes kymmenen vuoden ajan liittyä Euroopan
ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi. Euroopassa ja maailmalla on
tapahtunut liikehdintää, jossa perusarvoja kyseenalaistetaan. Eurooppa
on vielä tällä hetkellä selkeä arvojohtaja länsimaisen perus- ja
ihmisoikeuksien edistämisessä. Euroopassa on kuitenkin meneillään
huolestuttavaa arvojen kyseenalaistamista ja siksi meidän tulee
vahvistaa yhteistä arvopohjaa. Mielestäni EU:n tulee näyttää
sitoutumisensa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittymällä
ihmisoikeussopimukseen, Häkkänen sanoi.

Talouskasvu edellyttää tehokasta ja luotettavaa oikeusjärjestelmää

Ministeri
Häkkänen nosti puheessaan esiin myös tutkimukset, joiden mukaan
oikeusjärjestelmän tehokkuuden ja talouskasvun välillä on suora yhteys.
Häkkänen esitti, että EU:n ja Suomen talouskasvun uusia linjauksia
pohdittaessa oikeusjärjestelmien toimivuudelle tulisi antaa nykyistä
suurempi painoarvo.

– Tutkimuskirjallisuus sekä OECD:n,
Maailmanpankin ja IMF:n tutkimukset osoittavat kiistatta, että
oikeudellisella ympäristöllä on suora yhteys talouskasvuun. Hyvä
oikeudellinen ympäristö ja yritysten ja kansalaisten oikeuksien tehokas
toteutuminen lisäävät investointeja, työllisyyttä ja innovaatioita. 


Esimerkiksi työmarkkinauudistukset hyödyttävät, jos on rakennettu myös
tehokkaat oikeudelliset ratkaisumekanismit. Ulkomaiset investoinnit
vahvistuvat, jos oikeuskäytäntö ja viranomaismenettely on ennakoitavaa.
Panostuksia innovaatioihin taas voidaan tukea vahvistamalla
omistusoikeuden suojakeinoja. Samoin esimerkiksi sisämarkkinoiden
toimivuus perustuu yhteisiin sääntöihin ja niiden noudattamiseen viime
kädessä tuomioistuimen päätöksillä. Tuomioistuinten riippumattomuuden
vaarantuminen voikin aiheuttaa myös merkittävää vahinkoa taloudelliselle
toimintaympäristölle, Häkkänen muistutti.

Turvallisuusunionin vastapainoksi vahvempi oikeusunioni

Ministeri
Häkkänen totesi, että turvallisuuden vahvistaminen Euroopassa on EU:n
tärkeimpiä painopisteitä. – Jo aloitetut toimet esimerkiksi
turvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön parantamiseksi ovat
tärkeitä ja näitä tulee jatkaa.

– Turvallisuuden alan
vahvistamisen yhteydessä on muistettava, että vahva turvallisuusunioni
vaatii vastapainokseen vahvan oikeusunionin. Tämä edellyttää perus- ja
ihmisoikeuksien, vapaan kansalaisyhteiskunnan ja vapaan median aseman
vahvistamista Euroopassa. Vahva oikeusunioni turvaa avoimen yhteiskunnan
ja liberaalin demokratian, Häkkänen totesi.

– Eurooppalainen
identiteetti perustuu yhteisille arvoille. EU on myös vapauden, oikeuden
ja turvallisuuden alue, jonka yhteistyö perustuu tuomioistuinten ja
viranomaisten päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen. Tämä edellyttää
keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Oikeusvaltioperiaatteen
loukkaaminen joissakin EU-valtioissa voi pahimmillaan estää yhteisten
tavoitteiden toteutumisen EU:ssa, ministeri Häkkänen painotti.

 –
Tehokas ja luotettava oikeusjärjestelmä edistää perusoikeuksia ja
talouskasvua. Oikeusvaltioperiaatteesta ei tule antaa tuumaakaan
periksi, Häkkänen painotti.

Oikeusministeri Häkkänen: EU:n liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments