Myyjä ei vastannut välillisestä vahingosta kun moottori vioittui virheellisestä polttoaineesta

26.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:74

Irtaimen kauppa – Vahingonkorvaus – Välillinen vahinko – Välitön vahinko

Maanviljelijä oli ostanut
moottoripolttoöljyä käytettäväksi polttoaineena maatilansa työkoneissa.
Polttoöljyssä olleiden epäpuhtauksien vuoksi maanviljelijän traktoreiden
moottorit olivat vioittuneet. Hän vaati polttoöljyn myyjältä korvausta
traktoreiden korjaamisesta ja asian selvittämisestä aiheutuneista
kustannuksista.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että kysymys oli välillisestä vahingosta ja että
myyjä ei ollut vastuussa sen korvaamisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments