KHO: Ei perusteita toimistosihteerin irtisanomiselle

6.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Kirkollisasia, irtisanominen

Pääosa B:n virkasuhteen
irtisanomisperusteena esitetyistä seikoista on ennen irtisanomista ollut
työnantajan tiedossa niin pitkään, ettei irtisanomista näillä
perusteilla voida katsoa tehdyn kirkkolain 6 luvun 51 §:n tarkoittamalla
tavalla kohtuullisessa ajassa. Irtisanomisperusteena on vedottu myös
kesäkuussa 2014 sattuneisiin tapahtumiin. Näistä tapahtumista
esitettyjen selvitysten perusteella työnantajalla ei kuitenkaan voida
katsoa olleen asiallisia ja painavia syitä B:n virkasuhteen
irtisanomiseen. Kirkkoneuvoston päätökset ovat näin ollen lainvastaisia
ja ne on siksi kumottava.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments