Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikanhakijan esittämien olosuhteiden arvioinnin asianmukaisuudesta psykologisilla testeillä

5.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset – 4 artikla — Tosiseikkojen ja olosuhteiden arviointi — Arviointitavat – Psykologiset testit – Pelko joutua vainotuksi sukupuolisen suuntautumisen vuoksi – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 1 artikla – Ihmisarvo – 7 artikla – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen

Miten kansallisten
viranomaisten olisi todennettava sellaisen turvapaikanhakijan esittämien
lausuntojen uskottavuus, joka vetoaa turvapaikan myöntämisen perusteena
pelkoon joutua alkuperämaassaan vainotuksi seksuaalisen
suuntautumisensa vuoksi? Erityisesti onko unionin oikeuden vastaista,
että kyseiset viranomaiset tukeutuvat psykologien
asiantuntijalausuntoihin?

Nämä
ovat tiivistettynä käsiteltävässä Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságin (Szegedin hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari)
ennakkoratkaisupyynnössä esiin tuodut kysymykset.

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Vaatimuksista
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi,
pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua,
yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU 4
artikla, kun sitä tarkastellaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1
artiklan kannalta, ei estä viranomaisia käyttämästä
asiantuntijalausuntoa etenkin kansainvälistä suojelua hakevan henkilön
yleisen uskottavuuden arvioimiseksi edellyttäen, että: i) hakijan testit
tapahtuvat hakijan suostumuksella ja ne suoritetaan siten, että
kunnioitetaan hakijan ihmisarvoa ja yksityis- ja perhe-elämää; ii)
lausunto perustuu menetelmiin, periaatteisiin ja käsitteisiin, jotka
ovat riittävän luotettavia ja merkityksellisiä tapauksen olosuhteet
huomioon ottaen; iii) asiantuntijan toteamukset eivät sido hakemusta
koskevaa päätöstä tutkivia kansallisia tuomioistuimia.

Linkki asiaan C-473/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments