Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää oikeudenkäyntikuluja koskevassa asiassa

12.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:68

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
Oikeudenkäyntikulut

Lapsen isä haki lapsen
tapaamisoikeutta koskevan lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoa
käräjäoikeudessa. Lapsen äiti vaati, että hakemus hylätään. Samalla hän
vaati, että päätöksen mukaisia tapaamisoikeuden ehtoja muutetaan
väliaikaisesti. Käräjäoikeus hylkäsi isän vaatimuksen päätöksen
täytäntöönpanosta ja samoin äidin vaatimuksen tapaamisoikeuden ehtojen
muuttamisesta. Oikeudenkäyntikulujen osalta käräjäoikeus katsoi, että
kysymyksessä oli tilanne, jossa asianosaiset saavat pitää kulunsa
vahinkonaan.

Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää
oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevan valituksen johdosta
lapsen äidille jatkokäsittelylupa muutosperusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments