Euroopan unionin neuvosto paransi merimatkailun turvallisuutta uusilla säännöillä

25.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto vahvisti 23.10 EU:n matkustajalaivojen turvallisuutta hyväksymällä kolme direktiiviä, joilla tarkistetaan matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä, digitalisoidaan alusten matkustajien rekisteröinti ja luodaan selkeä järjestelmä ro-ro-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastamiselle

Ehdotuksista oli päästy kesäkuussa epäviralliseen sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa.

Matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä käsittelevä “yleinen” direktiivi sisältää erittäin kattavat säännöt matkustaja-alusten turvallisuudesta EU:ssa. Niitä sovelletaan kotimaanreiteillä liikennöiviin aluksiin. Direktiivissä säädetään yksityiskohtaisesti alusten teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat muun muassa rakentamista, vakautta ja palosuojelua.

Matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun direktiivin mukaan yhtiöiden on digitalisoitava alusten matkustajien rekisteröinti, niin että matkustajien tarkka määrä ja muut tiedot ovat onnettomuustapauksissa välittömästi etsintä- ja pelastuspalvelujen saatavilla.

Kolmannella direktiivillä tarkistetaan ro-ro-aluksia ja suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevaa tarkastusjärjestelmää. Sillä poistetaan päällekkäisyyksiä ja korjataan sääntelyn puutteita, jotka johtuvat siitä, että eri jäsenmaat ovat soveltaneet näihin aluksiin erilaisia tarkastusjärjestelmiä.

Kaikki kolme direktiiviä ovat osa laajaa matkustaja-alusten turvallisuuspakettia, jolla parannetaan merimatkailun turvallisuutta ja samalla yksinkertaistetaan nykyisiä sääntöjä ja karsitaan hallintokustannuksia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments