Euroopan komissio – Lehdistötiedote EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: Kehys toimii, mutta täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa

19.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio julkaisi 18.10 EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toimintaa käsittelevän ensimmäisen vuosikertomuksensa. Järjestelyn tarkoituksena on suojella kaikkien EU:ssa asuvien henkilötietoja, kun niitä siirretään Yhdysvalloissa toimiville yrityksille kaupallisia tarkoituksia varten

Privacy Shield -järjestely otettiin käyttöön elokuussa 2016. Komissio
sitoutui tarkastelemaan järjestelyä vuosittain arvioidakseen, takaako
se henkilötiedoille edelleen riittävän suojan. Tänään julkaistu
vuosikertomus perustuu tapaamisiin Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa
Washingtonissa syyskuun puolivälissä 2017. Siinä otetaan huomioon myös
monien eri sidosryhmien lausunnot (mm. yritysten ja kansalaisjärjestöjen
raportit). Lisäksi tarkasteluun osallistuivat EU-maiden riippumattomat
tietosuojaviranomaiset.

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että Privacy Shield -järjestely takaa edelleen riittävän suojan henkilötiedoille,
jotka siirretään EU:sta järjestelyyn osallistuville yrityksille
Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön
tarvittavat rakenteet ja menettelyt Privacy Shield -järjestelyn
toimivuuden varmistamiseksi. Näihin kuuluvat mm. EU:n alueella asuvien
henkilöiden käytettävissä olevat uudet oikeussuojakeinot. Uusien
käsittely- ja täytäntöönpanomenettelyjen lisäksi on yhteistyötä Euroopan
tietosuojaviranomaisten kanssa tehostettu. Varmennusprosessi toimii
hyvin: Yhdysvaltojen kauppaministeriö on nyt varmentanut yli 2 400
yritystä. Lisäksi Yhdysvalloissa sovelletaan edelleen asiaankuuluvia
suojatoimia, jotka koskevat yhdysvaltalaisten viranomaisten pääsyä
henkilötietoihin kansallisen turvallisuuden nimissä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments