EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosasiassa

13.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2010/64/EU – 3 artiklan 1 kohta – Oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – ”Keskeisten asiakirjojen” kääntäminen – ”Keskeisten asiakirjojen” käsite – Rangaistusmääräys, joka annetaan yksinkertaistetussa menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, ja jossa määrätään sille, jolle se on osoitettu, sakko rikkomuksesta

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt 
Landgericht Aachen (Aachenin alueellinen tuomioistuin, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa
menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2010/64/EU (EUVL 2010, L 280, s. 1) 3 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty liikennepakoa koskevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä Frank Sleutjesia vastaan.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Oikeudesta
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/64/EU 3 artiklaa on tulkittava siten, että sen kaltainen toimi kuin
määräys, josta kansallisessa lainsäädännössä säädetään seuraamuksen
määräämiseksi rikkomuksista ja jonka antaa tuomari yksinkertaistetussa
menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, on tämän artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu ”keskeinen asiakirja”, josta säännöksessä asetettujen
muotovaatimusten mukaisesti on toimitettava kirjallinen käännös
epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät ymmärrä kyseessä
olevassa menettelyssä käytettävää kieltä, jotta he kykenevät käyttämään
oikeuttaan puolustukseen ja jotta menettelyn oikeudenmukaisuus
turvataan.

Linkki asiaan C-278/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments