Asian laatu edellytti pääkäsittelyn toimittamista käräjäoikeudessa

31.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:77

Oikeudenkäyntimenettely – Riita-asia – Asian ratkaiseminen kirjallisessa valmistelussa

Käräjäoikeus oli riita-asiassa
hylännyt kanteen vastaajan vaatimuksesta kirjallisessa valmistelussa
antamallaan tuomiolla sen jälkeen kun asia oli muuttunut riitaiseksi
vastaajan vastauksen johdosta eikä kantaja ollut antanut häneltä
pyydettyä lausumaa vastaajan vastaukseen. Kantajan valituksen johdosta
hovioikeus katsoi, ettei asiaa olisi saanut ratkaista tuomiolla
kirjallisessa valmistelussa, ja palautti asian käräjäoikeuteen uutta
käsittelyä varten.

Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevin
perustein katsottiin, että oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n säännös
asian ratkaisemisesta yksin kirjallisen valmistelun perusteella tuli
sovellettavaksi asiaan, mutta asian laatu edellytti pääkäsittelyn
toimittamista käräjäoikeudessa. Hovioikeuden olisi siten tullut
palauttaa asia käräjäoikeuteen pääkäsittelyn toimittamiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments