As Oy:n erityisen tarkastuksen toimittaminen ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä, ehdotus riitti

6.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:154

Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi

Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko erityisen tarkastuksen
toimittamista haettu aluehallintovirastolta asunto-osakeyhtiölain
edellyttämällä tavalla. Erityisen tarkastuksen toimittamista oli
asunto-osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottanut kaksi
osakkeenomistajaa, jotka yhteensä omistivat 16,66 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli kuitenkin
päätetty, että erityisen tarkastuksen toimittamista koskeva asia
siirretään ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:n sanamuoto
ja lain esityöt sekä asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen, että
erityisen tarkastuksen toimittamista koskevaa ehdotusta oli käsitelty ja
kannatettu asunto-osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa lain
edellyttämällä tavalla. Koska ehdotuksen olivat tehneet yhteensä
riittävän omistusosuuden omaavat osakkeenomistajat, asiasta ei ole ollut
tarpeen toimittaa äänestystä. Koska erityisen tarkastuksen
toimittaminen ei myöskään edellytä yhtiökokouksen päätöstä, ehdotuksen
siirtämisellä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ei ollut
asiassa merkitystä. Asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:ssä mainitut
yhtiökokouskäsittelyä ja kannatusta koskevat edellytykset olivat
täyttyneet jo varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tämän vuoksi korkein
hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian
hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi erityisen tarkastuksen
toimittamista koskevien muiden edellytysten selvittämiseksi.

Asunto-osakeyhtiölaki 9 luku 13 §

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments