Apulaisoikeuskansleri: Yhdenvertaisuus huomioitava paremmin asianajajatutkinnon suorittamisessa

3.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asianajajatutkinnon tutkintovaatimukset ovat suomenkielisiä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ruotsinkielisten kannalta ei ole
yhdenvertaista, että asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen
tutkintovaatimuksiin kuuluu suomenkielistä kirjallisuutta. Hän pyysi
Suomen Asianajajaliiton hallitusta ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin
se ryhtyy tilanteen korjaamiseksi.

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen voi suorittaa ruotsiksi, mutta
tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus on suomeksi.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että kokeeseen valmistautuminen voi olla
vaikeaa esimerkiksi sellaisille Ahvenanmaalla asuville ruotsinkielisille
henkilöille, jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisen tutkinnon
muussa Pohjoismaassa ja jotka osaavat suomea vain vähän tai eivät
lainkaan. Suomen- ja ruotsinkielisten koemenestyksessä ei ole saadun
selvityksen mukaan eroja, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan on
mahdollista, että äidinkieleltään ruotsinkielinen jättää osallistumatta
kokeeseen kieleen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Välillisesti tämä voi
heikentää ruotsinkielisten asianajopalveluiden saatavuutta erityisesti
Ahvenanmaalla.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että epäkohta tutkintovaatimuksissa on
vaikeasti korjattavissa, koska ajankohtaista ruotsinkielistä
kirjallisuutta asianajo-oikeuden alalta ei ole selvityksen mukaan
olemassa. Koska kirjallisen kokeen tarkoituksena on mitata osallistujien
asianajo-oikeuden tuntemusta, ei olisi tarkoituksenmukaista vaihtaa
tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta sellaiseen kirjallisuuteen,
joka ei vastaa kokeen tarkoitusta. Myöskään suomenkielisen
kirjallisuuden poistaminen kirjallisuusluettelosta ei olisi
tarkoituksenmukaista, sillä se heikentäisi tulevien asianajajien
tietotasoa. Lisäksi asianajo-oikeutta ja hyvää asianajajatapaa koskevaa
suomenkielistä kirjallisuutta on joka tapauksessa saatavilla, mikä
tosiasiallisesti auttaa suomenkielisiä henkilöitä kokeessa testattavan
sääntelyn ja hyvän asianajajatavan omaksumisessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Suomen Asianajajaliiton hallituksen
olisi perusteltua edistää kirjalliseen kokeeseen osallistuvien
yhdenvertaisuutta ainakin käännättämällä ruotsin kielelle Hyvää
asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaarin, jonka Asianajajaliiton
hallituksen asettama työryhmä on laatinut.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_376_1_2017.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments