Työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­tä yh­teis­lah­joi­tus Hel­sin­gin yli­opis­ton oi­keus­tie­teel­li­sel­le kou­lu­tusa­lal­le

29.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet yhteislahjoituksen Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon osana juuri päättynyttä valtion vastinrahakampanjaa.

Oikeustieteelliselle koulutusalalle kohdennetun lahjoituksen määrä on
450 000 euroa ja sen takana ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Työeläkevakuuttajat TELA ry sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Järjestöt näkevät arvokkaana Helsingin yliopiston korkeatasoisen työmarkkinoita ja työoikeutta koskevan tutkimuksen.

Eri järjestöjen yhteislahjoitus koettiin tärkeänä, koska siinä ei ole
kysymys jollekin yksittäiselle taholle tärkeiden tavoitteiden
edistämisestä vaan yhteisestä asiasta, jota pidetään laajasti tärkeänä
työmarkkinajärjestöissä ja yleisemmin yhteiskunnassa.

Työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­tä
yh­teis­lah­joi­tus Hel­sin­gin yli­opis­ton oi­keus­tie­teel­li­sel­le
kou­lu­tusa­lal­le

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments