Ruotsin HD: Bosnia-Hertsegovinaan luovuttaminen rangaistusta suorittamaan ei loukkaisi EIS 3 tai 6 artiklaa

19.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa arvioinut Bosnia-Hertsegovinassa käytyä rikosprosessia ja sitä, ovatko siinä esiintyneet puutteellsuudet olleet siten vakavia, että ne estäisivät henkilön luovuttamisen vuoden 1957 eurooppalaiseen rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamissopimukseen liittyneeseen valtioon.

HD katsoi, että mm. vastakuulusteluoikeuden puuttuminen luovuttamispyynnön perusteena ollessa tuomioistuinprosessissa ei muodostanut sellaista “ilmiselvää” oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkausta (“flagrant denial of justice”, kuten EIT asian ilmaisee), että se olisi ollut esteenä luovuttamiselle.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Fråga om utlämning för straffverkställighet. En utlämning till Bosnien
och Hercegovina har ansetts inte vara oförenlig med artikel 6 i
Europakonventionen om rätt till en rättvis rättegång. För att brott mot
artikel 6 ska anses föreligga vid utlämning krävs att den dömde har
utsatts för en flagrant orättvisa. Så är fallet om brottet mot artikel 6
är så grundläggande att den rätt som garanteras i artikeln helt
tillintetgjorts eller att kärnan i rätten har ödelagts.

Lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä:

2017-09-18

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments