Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

8.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista.

EU aikoo tehostaa
jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa. Tätä varten luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä.

Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen eduskunnalle.

Voimassa
olevassa järjestelmässä rikosrekisteritietojen vaihto EU:n
jäsenvaltioiden välillä on tehokasta vain EU:n kansalaisten osalta.
Tarkoituksena on täydentää rikosrekisteritietojen vaihtoa siten, että
jäsenvaltiot voisivat tarkistaa, missä jäsenvaltioissa on annettu EU:n
ulkopuolisia kansalaisia koskevia rikostuomioita.

Jäsenvaltion,
jossa annetaan kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, olisi
talletettava uuteen EU-tason keskitettyyn tietojärjestelmään tuomion
saaneen henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot mukaan lukien
tuomitun sormenjälkitiedot tunnistamisen helpottamiseksi.

Ehdotetun
järjestelmän avulla jäsenvaltiot voisivat kohdistaa tietojen
luovuttamispyyntönsä suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n
ulkopuolinen kansalainen on tuomittu. Nykyisin ainoa tapa selvittää,
onko kolmannen valtion kansalaisella rikostuomioita muissa
jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Rikosrekisteritietojen
vaihtoa koskeva ehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia.
Tietojen vaihtoa koskevan direktiiviehdotuksen käsittely aloitettiin
EU:n työryhmässä helmikuussa 2016. Sittemmin direktiiviehdotusta on
täydennetty asetusehdotuksella keskitetyn tietojärjestelmän
perustamisesta. Asetusehdotuksen käsittely on alkanut heinäkuussa 2017.

Valtioneuvosto
suhtautuu ehdotusten tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti.
Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että asetuksessa on kattavat tietosuoja-
ja tietoturvasäännökset, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää tietojen
väärinkäyttöön liittyviä riskejä.

Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments