Rattijuopon kyydissä kuolleen lapselle ei korvausta kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä

15.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2017:5

Vahingonkorvaus
Liikennevakuutus
Korvattava vahinko
Henkinen kärsimys
Myötävaikutus

B oli mennyt tietoisena C:n
humalatilasta tämän kuljettaman henkilöauton kyytiin. B oli saanut
surmansa C:n menetettyä ajoneuvon hallinnan. Hovioikeudessa oli kysymys
siitä, oliko B:n kanssa samassa taloudessa asuneella alaikäisellä
lapsella A:lla oikeus saada C:n ajoneuvon liikennevakuutuksesta
korvausta B:n kuoleman tälle aiheuttamasta kärsimyksestä
vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:n perusteella. Korvauksen
tuomitsemista puolsi A:n ja B:n suhteen erityinen läheisyys. Toisaalta
C:n ajotapaan ei ollut näytetty liittyneen sellaisia poikkeuksellisia
piirteitä, jotka olisivat omiaan lisäämään äitinsä menettäneen A:n
kärsimystä. Lisäksi B oli myötävaikuttanut omaan kuolemaansa menemällä
C:n kyytiin tietoisena tämän humalatilasta ja jättämällä käyttämättä
turvavyötä. Hovioikeus katsoi, ettei korvauksen suorittaminen henkisestä
kärsimyksestä ollut näissä olosuhteissa säännöksen edellyttämällä
tavalla kokonaisuutena arvioiden kohtuullista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments