Oman pääoman menetystä koskevan rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti johti henkilökohtaiseen korvausvelvollisuuteen

8.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:9

Vahingonkorvaus
Urakkasopimus
Oman pääoman menettäminen
Rekisteri-ilmoitus

A on tehnyt 13.10.2008 yhtiö Y Oy
Ltd:n kanssa sopimuksen hirsitalon rakentamisesta 328.000 euron
urakkahintaan. A on maksanut urakkasopimuksen piiriin kuulunteista
töistä Y Oy Ltd:lle ja kahdelle muulle yhtiölle yhteensä 362.200 euroa
sekä lisäksi erikseen tilaamistaan lisätöistä 142.468,34 euroa. Y Oy Ltd
on asetettu konkurssiin 13.10.2010. B on ollut Y Oy Ltd:n hallituksen
ainoa varsinainen jäsen.

A oli vaatinut B:tä osakeyhtiölain 22
luvun 1 §:n 2 momentin nojalla korvaamaan vahingon, jonka A oli
väittänyt aiheutuneen hänelle sen johdosta, että B oli laiminlyönyt
tehdä kaupparekisteriin osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämän
merkinnän Y Oy Ltd:n oman pääoman menettämisestä. Asiassa oli
vahingonkorvausvelvollisuuden perusteen osalta kysymys siitä, milloin Y
Oy Ltd oli menettänyt oman pääomansa ja milloin B oli sen havainnut, ja
siitä, oliko A:n väittämä vahinko syy-yhteydessä B:n laiminlyöntiin.
Lisäksi kysymys oli A:lle aiheutuneen vahingon määrästä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments