OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

19.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa

Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot
ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten
kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. Tätä varten
luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä.

Voimassa olevassa järjestelmässä
rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä on tehokasta
vain EU:n kansalaisten osalta. Tarkoituksena on täydentää
rikosrekisteritietojen vaihtoa siten, että jäsenvaltiot voisivat
tarkistaa, missä jäsenvaltioissa on annettu EU:n ulkopuolisia
kansalaisia koskevia rikostuomioita.

Jäsenvaltion, jossa annetaan
kolmannen maan kansalaista koskeva tuomio, olisi talletettava uuteen
EU-tason keskitettyyn tietojärjestelmään tuomion saaneen
henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot mukaan lukien tuomitun
sormenjälkitiedot tunnistamisen helpottamiseksi.

Ehdotetun
järjestelmän avulla jäsenvaltiot voisivat kohdistaa tietojen
luovuttamispyyntönsä suoraan niihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n
ulkopuolinen kansalainen on tuomittu. Nykyisin ainoa tapa selvittää,
onko kolmannen valtion kansalaisella rikostuomioita muissa
jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Rikosrekisteritietojen
vaihtoa koskeva ehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia.
Tietojen vaihtoa koskevan direktiiviehdotuksen käsittely aloitettiin
EU:n työryhmässä helmikuussa 2016. Sittemmin direktiiviehdotusta on
täydennetty asetusehdotuksella keskitetyn tietojärjestelmän
perustamisesta. Asetusehdotuksen käsittely on alkanut heinäkuussa 2017.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments