Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

19.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Määrärahataso on noin 13 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna.

Hallitus esittää
oikeusministeriön hallinnonalalle 941 miljoonan euron määrärahaa
vuodelle 2018. Määrärahataso on noin 13 miljoonaa euroa pienempi kuin
kuluvana vuonna, kun ei oteta huomioon vuosittain vaihtelevia
vaalimenoja.

Vähennys johtuu muun muassa sovituista säästöistä ja ict-hankkeiden lisärahoituksen vähenemisestä.

Oikeusturvaa
kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon
uudistamisohjelman ja sen päivitysten pohjalta. Ohjelman toimenpiteillä
muun muassa huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta ja mahdollistetaan
oikeudenhoidon keskittyminen ydintehtäviinsä.

Määrärahoista
tuomioistuinten ja oikeusavun osuus on 44 %, rangaistusten
täytäntöönpanon 23 %, ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 11 %,
syyttäjien 5 % ja muiden menojen 17 %.  

Rikosseuraamuslaitokselle lisärahoitusta ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa

Rikosseuraamuslaitoksen
toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon esitetään
kehyspäätöksen mukaisesti 5,1 miljoonan euron tasomuutosta kuluvaan
vuoteen verrattuna.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja
ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa esitetään 378 000
euron lisärahoitusta. Vankilaradikalisoitumisen ehkäisytoimintaa on
tarkoitus laajentaa. Rahoituksella saadaan vakinaistettua Vantaan
vankilassa toteutettu kokeilu väkivaltaisen radikalisoitumisen
tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Terrorististen rikosten
torjuntaan ja rikosvastuun toteuttamiseen esitetään syyttäjälaitokselle
400 000 euron lisämäärärahaa. Tällä mm. lisätään syyttäjien koulutusta
terrorismirikosten hoitamiseen.

Lisärahoitusta esitetään myös
lainvalmistelun resursseihin, tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä
saamelaiskäräjien toiminnan turvaamiseksi.

Useita rakenneuudistuksia käynnissä

Käräjäoikeuksien
määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20
käräjäoikeuteen. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta.
Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää tuomareiden
osaamista aiempaa monipuolisemmin.

Turvapaikkavalitusten ruuhkan purkamiseksi hallitus esittää  tuomioistuimille 2,5 miljoonan euron määrärahalisäystä.  

Syyttäjälaitos
organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 aikana. Ulosottotoimen
rakenneuudistusta jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos
yhdeksi virastoksi vuoden 2019 alusta.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin

Ylivelkaantuneiden
aseman kohentamiseksi hallitus valmistelee toimenpidepaketin, jossa
arvioidaan lainsäädännön muutostarpeita, esimerkiksi positiivisen
luottorekisterin perustamista, pikaluottojen sääntelyä ja yrittäjän
uutta mahdollisuutta.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät
siirtyvät aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion vastuulle vuonna
2019. Oikeusaputoimistot tuottaisivat jatkossa talous- ja
velkaneuvontapalvelut. Talous- ja velkaneuvonnan siirron valmisteluun
ehdotetaan 4 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Digitalisointihankkeilla haetaan tehokkuutta

Oikeusministeriön
hallinnonalalla on käynnissä kuusi isoa ict-hanketta, joilla pyritään
tehostamaan toimintaa tuomioistuimissa, syyttäjälaitoksessa, ulosotossa,
 Rikosseuraamuslaitoksessa ja Oikeusrekisterikeskuksessa.
Tietojärjestelmien kehittäminen liittyy olennaisesti myös käynnissä
oleviin rakenneuudistuksiin. Kyseessä on toimintatapojen muutos.

Tiedote: Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018

Hallituksen esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments