Oikeusministeri Häkkänen: Suomen on oltava aktiivinen toimija oikeusvaltioperiaatteen puolustajana EU-keskusteluissa

16.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Pidän tärkeänä, että Suomi varautuu tarvittaessa puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa myös aiemmin käyttämättömillä keinoilla”

Oikeusministeri Antti
Häkkänen korostaa, että lain noudattaminen on oikeusvaltioperiaatteen
ytimessä. Häkkäsen mukaan omankädenoikeus ja sääntöihin perustumaton
mielivaltaisuus on haluttu määrätietoisesti kitkeä Suomesta pois.


Oikeusvaltion ytimeen kuuluu se, että lainsäätäjä säätää perustuslain
ja ihmisoikeussopimusten reunaehdoissa lainsäädäntöä, jota tuomioistuin
tulkitsee ja muut viranomaiset toimeenpanevat. Pidän tärkeänä, että ei
lähdetä kyseenalaistamaan tuomioistuimen päätöksiä, vaan asioita
muutetaan poliittisen päätöksenteon kautta, ministeri Häkkänen painotti
tänään puhuessaan oikeusvaltioseminaarissa Helsingissä.

Ministeri
Häkkänen korosti myös, että Suomen on oltava aktiivinen toimija
oikeusvaltioperiaatteen puolustajana EU-keskusteluissa.


 Euroopan unionin jäsenyys velvoittaa huolehtimaan ihmisoikeuksien
kunnioittamisesta ja oikeuslaitosten toimivuudesta ja
riippumattomuudesta – ja laajemmin, oikeusvaltioperiaatteen
kunnioittamisesta, ministeri Häkkänen totesi.

Ministeri Häkkänen korosti, että EU:n yhteiset arvot ja yhteinen arvopohja ovat  eurooppalaisen integraation kovaa ydintä.


Pidän tärkeänä, että Suomi varautuu tarvittaessa puolustamaan
oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa myös aiemmin käyttämättömillä keinoilla,
ministeri Häkkänen sanoi.

Ministeri Häkkäsen mukaan oikeusvaltio on myös keskeinen tekijä taloudelliselle kasvulle. 


Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja tehokkuus ovat kilpailukykytekijöitä
ja taloudellisen menestyksen kannalta merkittävää. Meidän tuleekin
muistaa, että oikeusvaltiolla on perusarvonsa lisäksi myös merkitys
Suomen kilpailukyvyn kannalta, Häkkänen totesi.

Oikeusvaltioseminaari
on eduskunnan lakivaliokunnan, perustuslakivaliokunnan,
oikeusministeriön ja Lakimiesliiton yhteinen seminaari, joka on osa
Suomi100 -juhlavuotta.

Ministeri Häkkänen: Lain noudattaminen kuuluu oikeusvaltioon

Koko puhe

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments