Laajenevien tiedustelutoimivaltuuksien vastapainoksi tarvitaan riippumaton ja tehokas valvontajärjestelmä

8.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausunnot tiedustelulainsäädäntöluonnosten johdosta julkaistu

– Tiedustelun
laillisuusvalvontaa koskeva ehdotus sai lausuntokierroksella erittäin
myönteisen vastaanoton. Vahvoilla toimivaltuuksilla varustettu
tiedusteluvaltuutettu onkin mielestäni aivan keskeinen osa
tiedusteluhankkeen kokonaisuutta ja edellytys turvallisuusviranomaisten
toimivaltuuksien laajentamiselle. Vahva laillisuusvalvoja takaa osaltaan
yksilön oikeusturvan toteutumista, sanoo oikeusministeri Antti
Häkkänen.

Oikeusministeriön työryhmä ehdotti keväällä
valmistuneessa mietinnössään, että siviili- ja sotilastiedustelun
laillisuusvalvontaa varten perustettaisiin uusi viranomainen,
tiedusteluvaltuutettu. Tiedusteluvaltuutettu toimisi
tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan
itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa
tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Kaikkiaan 48
tahoa antoi lausuntonsa mietinnöstä. Valtaosa lausunnonantajista
kannatti työryhmän ehdotusta ja katsoi, että laajenevien
tiedustelutoimivaltuuksien vastapainoksi tarvitaan riippumaton ja
tehokas valvontajärjestelmä. Monet lausuntotahot pitivät kuitenkin
mietinnössä tehtyä arviota tiedusteluvaltuutetun toiminnon
perustamiskuluista liian matalana ja suunniteltuja henkilöresursseja
riittämättöminä. Lausunnonantajilta saatiin myös ehdotuksen
yksityiskohdista runsaasti jatkovalmistelussa varteen otettavaa
palautetta.

Vain muutamassa lausunnossa esitettiin kielteinen
kokonaisarvio mietinnöstä. Kriittisissä yleisarvioissa viitattiin muun
muassa ehdotetun tiedustelutoiminnan valvonnan riittämättömyyteen ja
tehottomuuteen sekä epäonnistuneeseen organisointitapaan, ja esitettiin,
että valvontatehtävät voitaisiin antaa esimerkiksi
tietosuojavaltuutetun toimistolle, oikeusasiamiehelle tai jollekin
ei-valtiolliselle toimijalle.

Moni lausunnonantaja piti
tiedusteluvaltuutetun riippumattomuuden kannalta ongelmallisena sitä,
että valtioneuvosto nimittäisi valtuutetun. Useat lausunnonantajat
pitivät myös ehdotusta tiedusteluvaltuutetun tehtävän määräaikaisuudesta
ongelmallisena valtuutetun riippumattomuuden kannalta.

Lausunnonantajista 20 oli viranomaisia, 25 yhteisöjä ja kolme yksityishenkilöitä. Lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelussa.

OM:n tiedote: Lausunnonantajien
mielestä laajenevien tiedustelutoimivaltuuksien vastapainoksi tarvitaan
riippumaton ja tehokas valvontajärjestelmä

Suomen Asianajajaliiton lausunnot

  • Siviilitiedustelu
  • Sotilastiedustelu
  • Tiedustelun valvonta

Korkeimman oikeuden lausunnot

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments