Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa – hyvitysmaksu 50.000 €

19.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Julkinen hankinta – tarjouksen saapuminen – myöhästynyt tarjous – hyvitysmaksun edellytykset

Markkinaoikeus katsoo, että
sähköinen viesti on katsottava olevan viranomaisen käytettävissä
tietojärjestelmässä myös silloin, kun se saapunut viranomaisen
ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan
tietojärjestelmään. Hankintayksikön ja ostopalvelun tarjoajan
sopimuksella vastuunjaosta ei ole merkitystä tässä arvioinnissa. Niin
ikään tällaisen tietojärjestelmän mahdollista virheellistä toimintaa on
arvioitava kuten viranomaisen omaa tietojärjestelmää.

Valittajan
esittämästä lokitiedostosta ilmenee, että valittajan sähköpostipalvelin
on yrittänyt lähettää tarjouksen sisältänyttä sähköpostia kolme kertaa,
kello 11.45, 11.59 ja 12.17. Lokitietojen mukaan kahteen ensimmäiseen
hankintayksikön suodatuspalvelimen tilakoodi on ollut “DEFER” ja
vastauskoodi on ollut “450 4.7.0 Your emailing is being verified. Your
email server should retry this sending automatically for at least couple
of hours if it is working properly. – –” Vastaavasti hankintayksikön
esittämän selvityksen mukaan ensimmäinen lähetysyritys kello 11.45 on
torjuttu tarkastusviiveen perusteella, yrityksiä on ollut yhteensä kolme
ja viimeisin yritys kello 12.17 on päästetty läpi torjunnasta. Asiassa
on esitetty selvitystä siitä, että suodatuspalvelussa olisi ainakin
mahdollisuus tarkistaa tarkastusviiveessä olevia sähköposteja ja poistaa
ne torjunnasta. Asian arvioinnin kannalta merkitystä ei ole sillä, että
hankintayksikkö ei ole sen esittämän mukaan järjestänyt
tarkastusviiveessä olevien viestien käsittelyä tällaisella tavalla.

Asiassa esitetyn selvityksen
perusteella sähköposti liitetiedostoineen on vastaanotettu määräajassa
hankintayksikön lukuun toimivalle suodatuspalvelimelle, mutta
lähettävälle sähköpostipalvelimelle on kerrottu, että viestin
välittäminen on väliaikaisesti estynyt sähköpostin tarkastamisen vuoksi
ja lähettävän palvelimen tulisi yrittää myöhemmin uudestaan. Asiassa
esitetyn selvityksen perusteella valittajan sähköposti on päästetty läpi
vasta kolmannella lähetysyrityksellä noin puoli tuntia myöhemmin.

Markkinaoikeus
toteaa, että tarjouksen saapumisajankohtana on pidettävä hetkeä,
jolloin sen sisältänyt viesti on saapunut hankintayksikön
tietojärjestelmään. Ostopalveluna hankittua sähköpostin suodatuspalvelua
on pidettävä tässä merkityksessä hankintayksikön tietojärjestelmänä.
Esitettyjä lokitietoja voidaan pitää luotettavana selvityksenä viestin
lähettämisajankohdasta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella
hankintayksiköllä on lisäksi ollut ainakin mahdollisuus halutessaan
tarkastella tarkastusviiveen vuoksi torjuttuja viestejä. Siten jo
kyseiseen tietojärjestelmään saapuvien viestien on katsottava olleen
hankintayksikön saatavilla ja käsiteltävissä.

Markkinaoikeus
katsoo, että valittajan tarjous on saapunut määräajassa
hankintayksikölle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viestin tultua
vastaanotetuksi hankintayksikön ostopalveluna hankkimassa sähköpostin
suodatuspalvelussa. Viestin saapuminen hankintayksikön omalle
palvelimelle vasta myöhemmin on johtunut hankintayksikön omasta
menettelystä ja järjestelmän virheellisestä toiminnasta. Markkinaoikeus
toteaa, että joka tapauksessa valittajan ja hankintayksikön yhtenäisesti
esittämän perusteella sanotun pykälän 2 momentista ilmenevän
periaatteen mukaisesti on katsottava luotettavasti selvitetyksi, että
viesti on saapunut hankintayksikölle määräajassa. Valittajan tarjous
olisi siten tullut avata ja ottaa mukaan tarjouskilpailuun.

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments