Kansalaisuuden saamisen edellytykset tulee olla olemassa Maahanmuuttoviraston tehdessä päätöstä

11.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus – Uusi selvitys – Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt kielitaitoedellytystä,
eikä siitä ollut perusteita poiketa. Hakija oli pyytänyt poikkeamista
luku- ja kirjoitustaidottomuuden perusteella. Hallinto-oikeudessa hakija
esitti uutena selvityksenä suomen kielen opettajan todistuksen, jonka
mukaan hänen kielitaitonsa oli Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen
arvioitu tasolle A1.3.

Hallinto-oikeus kumosi
Maahanmuuttoviraston päätöksen, palautti asian virastolle uudelleen
käsiteltäväksi tämän uuden selvityksen perusteella ja liitti
päätökseensä valituskiellon. Perusteluissaan hallinto-oikeus oli
tosiasiallisesti ratkaissut kysymyksen siitä, täyttääkö valittaja
kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentissa luku- ja kirjoitustaidottomalle
säädetyn edellytyksen kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi.
Hallinto-oikeuden päätös sisälsi valituskelpoisen ratkaisun. Korkein
hallinto-oikeus poisti valituskiellon ja tutki Maahanmuuttoviraston
valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Luku- ja
kirjoitustaidottomuus oli osoitettava siihen mennessä, kun
Maahanmuuttovirasto tekee asiassa ratkaisun. Tämän vuoksi
hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Maahanmuuttoviraston päätös
saatettiin voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments