HS: Hutiloiva lakimies saa jatkaa työssään – lupalakimiesten valvonta ontuu pahasti

24.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri ja Asianajajaliitto ehdottavat oikeusministeriölle lain paikkaamista.

Lupalakimiehiä valvovien tahojen mielestä lakiin on jäänyt niin isoja
aukkoja ja puutteita, että ne vesittävät lupalakimiehiä koskevan lain
tavoitteet.
Sekä oikeuskansleri että Asianajajaliitto ovat
esittäneet oikeusministeriölle lain paikkaamista. Ministeriö aikoo tehdä
ongelmista arviomuistion. Sen odotetaan valmistuvan tammikuun loppuun
mennessä.
– – –
Helsingin hovioikeus päätti vuonna 2014, että lupa piti myöntää hutiloivalle lakimiehelle, jonka ammattitaidon puutteisiin tuomioistuin oli kiinnittänyt huomiota.
– – –
Oikeuskanslerin mukaan koko valvonta vaarantuu, jos lupalakimies voi ilman seuraamusta jättää vastaamatta selvityspyyntöihin.
”Lupalakimiesten
valvonnan rapautuminen heikentäisi viime kädessä lupalakimiesten
asiakkaiden ja heidän vastapuoltensa oikeusturvaa ja siten lain
päätavoitteen toteutumista.”
Myös Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola pitää asiaa vakavana.
”Asianajajien
valvonnan kulmakiviä on, että asianajajalla on velvollisuus vastata
valvontalautakunnalle – ja velvollisuus vastata totuudenmukaisesti.”
Ruohola
pelkää, että hovioikeuden päätöksen jälkeen lupalakimiehiltä alkaa
tulla selvityspyyntöihin vastaukseksi pelkkää hiljaisuutta.
”Pidän
itsestään selvänä, että tällaisissa tilanteissa vastaamatta jättäminen
yleistyy. Miksi vastata, jos tietää menetelleensä väärin?”

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005381070.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments