Euroopan parlamentti: Vammaisille henkilöille esteettömämpi pääsy tuotteiden ja palveluiden pariin

20.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusilla säännöillä edistetään tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä vammaisille. Esimerkiksi pääsyä pankki-, matkalippu- ja lähtöselvitysautomaateille parannetaan

 • Puhelimien, matkalippuautomaattien, pankkipalveluiden esteettömyyttä parannetaan
 • Säännöt koskevat uutta infrastruktuuria
 •  EU:ssa on noin 80 miljoonaa vammaista ihmistä

Esityksessä eurooppalaiseksi esteettömyyssäädökseksi vaaditaan
useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden parantamista. Näihin
tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm.

 

 • matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit,
 • pankkiautomaatit
 • tietokoneet ja käyttöjärjestelmät,
 • puhelimet ja televisiot,
 • pankkipalvelut,
 • sähköiset kirjat,
 • verkkokaupat,
 • kuljetuspalvelut ml. metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne

 

Mepit lisäsivät listaan myös muita palveluita kuten
maksupäätepalvelut, sähköiset kirjat, nettisivustot, matkailupalvelut ja
mobiililaitepohjaiset palvelut.

 

Eurooppalainen esteettömyyssäädös määrittelee, mitä tuotteita ja
palveluita esteettömyysvaatimukset koskevat, mutta ei määrää, miten nämä
vaatimukset toteutetaan, vaan mahdollistaa uudet ratkaisut.

 

Esteettömyyssäädösten mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että
esteettömyys toteutuu myös palveluita ympäröivässä ”rakennetussa
ympäristössä” ”uuden infrastruktuurin rakentamisen ja olemassa olevien
rakennusten rakenteen merkittävien muutostöiden osalta”, mepit
totesivat.

Seuraavaksi

Teksti hyväksyttiin äänin 537 puolesta, 12 vastaan ja 89 tyhjää.
Äänestys valtuuttaa parlamentin aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa
direktiivin lopullisesta muodosta. Tätä ennen neuvoston tulee vielä
muodostaa kantansa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments