Euroopan komissio: Unionin tila: Schengen-alueen säilyttäminen ja vahvistaminen parantaa turvallisuutta ja turvaa Euroopan vapaudet

27.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään ehdottanut toimia Schengen-alueen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Komissio ehdottaa Schengenin rajasäännöstön päivittämistä, jotta väliaikaisia rajatarkastuksia koskevat säännöt vastaisivat paremmin nykyisiä tarpeita, kun reagoidaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uudenlaisiin tai pitkäaikaisiin uhkiin

Myös menettelytapasääntöjä lujitettaisiin sen
varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset pysyvät viime käden
poikkeuskeinona ja että niitä käytetään ainoastaan silloin, kun se on
välttämätöntä ja oikeasuhteista, jotta ne eivät vaikuttaisi liikaa
vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio antaa lisäksi tiedonannon
toimista, joita ulkorajojen ja Schengen-alueen turvallisuushaasteiden
suhteen on jo toteutettu, sekä suosituksen jäsenvaltioille nykyisten
väliaikaisia rajatarkastuksia koskevien sääntöjen entistä paremmasta
soveltamisesta tarpeen vaatiessa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments