Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio tehostaa toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi

28.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio esittää tänään verkkoalustoille osoitetut ohjeet ja periaatteet, joiden tarkoituksena on lisätä toimia, joilla ennakoivasti estetään vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin yllyttävän sisällön lataaminen verkkoon, tunnistetaan se ja sitten poistetaan se

Euroopan komissio esittää tänään verkkoalustoille osoitettuja ohjeita ja periaatteita. Tavoitteena on ennakoivilla toimilla estää vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin yllyttävän sisällön lataaminen verkkoon, tunnistaa se ja sitten poistaa se. Verkosta löytyy ja siellä leviää yhä enemmän terroristista materiaalia. Se muodostaa vakavan uhan EU:n kansalaisten turvallisuudelle. Lisäksi se nakertaa heidän luottamustaan digitaaliseen ympäristöön, joka keskeisellä tavalla edistää innovointia, kasvua ja työpaikkoja.

Verkkoon tulvii laitonta sisältöä – siellä levitetään myös terroristista propagandaa sekä muukalaisvastaista ja rasistista puhetta, jolla lietsotaan väkivaltaa ja vihaa. Verkkoalustojen roolista on tullut yhä tärkeämpi, ja niiden on toimittava tehokkaammin sosiaalisen vastuunsa nimissä. Nyt annetuissa uusissa ohjeissa verkkoalustoja kehotetaan toimimaan entistäkin voimakkaammin estääkseen laittoman sisällön leviämisen. Koska verkkoalustat ovat yhä tärkeämpiä väyliä tiedon saamiseen, komissio odottaa, että ne ryhtyvät tulevina kuukausina ripeisiin toimiin etenkin kun kyse on terrorismista ja laittomasta vihapuheesta, joka onkin jo EU-lainsäädännön mukaan laitonta niin verkossa kuin muuallakin.          

 Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments