Ennakkopäätös lahjaverovelvollisuuden alkamishetkestä

28.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:149

Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti

Hakija A oli pyytänyt
Verohallinnolta ennakkoratkaisua muun ohella siitä, katsotaanko hänen
isänsä B:n Jerseyn saarelle perustamaan trustiin siirretyn varallisuuden
ja sen kerryttämän tuoton tulevan A:n omistukseen ja määräysvaltaan
perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
lahjasaannolla sillä hetkellä, kun hän saa varoja tosiasiallisesti
haltuunsa trustista.

Hakija oli trustin ainoa ensisijainen
edunsaaja. Trusti ei ollut Jerseyllä itsenäinen erillinen oikeussubjekti
eikä myöskään erillinen verosubjekti. Järjestelyn erityispiirteen
muodosti se, että trustissa oli edunvalvojan lisäksi myös suojelija ja
komitea. Komiteaan kuuluivat trustin perustamiskirjan mukaan A ja tämän
elossa olevat vanhemmat.

Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että trustiin siirrettyjä varoja ei voitu pitää Suomen verolainsäädännön
soveltamisen kannalta trustin tai sen edunvalvojan omaisuutena.
Trustijärjestely ja komitean kokoonpano huomioon ottaen A:n ei
kuitenkaan katsottu saaneen lahjaa haltuunsa perintö- ja lahjaverolaissa
tarkoitetulla tavalla vielä trustin perustamishetkellä, vaan tämä
tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun hän sai varallisuuden trustista
tosiasiallisesti haltuunsa. Mikäli hakijan isä oli kuitenkin kuollut
ennen kuin hakijalle tosiasiallisesti siirrettiin varoja trustista,
komitean kokoonpano ja sen myötä hakijan vaikutusvalta
trustivarallisuuteen oli tällöin muuttunut ratkaisevasti ennen varojen
siirtämistä trustista. Kyseisessä tilanteessa ei voitu enää katsoa, että
A saisi lahjan silloin, kun hän sai varat tosiasiallisesti haltuunsa.
Ennakkoratkaisu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments