Autoveron määrääminen ei estänyt syytettä veroilmoituksen laiminlyönnistä

12.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:10

Veropetos
Ne bis in idem -kielto
Autoverotuspäätös
Vientipalautus

Koska A on laiminlyönyt
autoveroilmoituksen tekemisen, Tulli on pakkoverotusmenettelyssä
määrännyt A:n maksettavaksi autoveroa 8.760,01 euroa, eikä A:lla ole
oikeutta vientipalautukseen, vaikka A on kuljettanut ajoneuvon pois
Suomesta. Näin ollen A:n maksettavaksi on tosiasiassa määrätty 1.405,39
euron asemasta 8.760,01 euroa siitä, että hän on käyttänyt ajoneuvoa
Suomessa 1.6.2013 – 19.3.2014 välisenä aikana.
***

Hovioikeus katsoo, että
vientipalautuksen saamatta jäämistä ei voida pitää tosiasiallisestikaan
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa
tarkoitettuna rikosoikeudellisena seuraamuksena. Tapaus ei edes
välttämättä kuulu lisäpöytäkirjan 4 artiklan soveltamisalan piiriin tai
ainakaan sen ydinalueelle, kun uuden oikeudenkäynnin estävää aikaisempaa
menettelyä ei ole ollut. Kysymys onkin enemmän siitä, että
autoverolaissa olevan yksittäisen säännöksen perusteella verotuksellinen
etu menetetään sellaisen laiminlyönnin perusteella, joka voi johtaa
myös varsinaiseen rikosoikeudenkäyntiin. Vaikka verotusmenettelyssä
olisikin tehty vientipalautushakemuksen hylkäävä päätös yksittäisen
edellytyksen täyttymättä jäämisen vuoksi, tähän menettelyyn ei ole
tältäkään osin liittynyt sellaisia rankaisullisia aineksia, joiden
vuoksi menettelyä voitaisiin pitää luonteeltaan rikosoikeudellisena.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments