Vain kehitysvammaisten erityishuoltolaissa säädetyt keinot sallittuja. Videovalvonta ei mahdollinen.

20.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:132

Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys

Kehitysvammaisten
erityishuollosta annetussa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna
lailla 381/2016, ei ole säädetty rajoitustoimenpiteestä, jonka
perusteella voitaisiin päättää kehitysvammaisen henkilökohtaisessa
käytössä olevien huoneen ja wc-tilojen kameravalvonnasta. Tällaisen
kameravalvonnan käyttämisestä päättäminen ei ole kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain nojalla sallittua. Tältä osin ei ole
oikeudellista merkitystä sillä, että rajoitustoimenpide, jota ei sallita
mainitussa laissa, mahdollisesti olisi asianomaisen kehitysvammaisen
henkilön edun mukainen tai hänen perusoikeuksiaan vähemmän rajoittava
kuin sallitut rajoitustoimenpiteet.

Erityishuoltopiirin
kuntayhtymän erityishuollon johtoryhmän päätös kehitysvammaisen
henkilökohtaisessa käytössä olevaan huoneeseen ja wc-tiloihin
kohdistuneen kameravalvonnan lopettamisesta oli luonteeltaan sellainen
laissa sääntelemätöntä rajoitustoimenpidettä koskeva asia, jossa oli
noudatettava samaa muutoksenhakujärjestystä kuin haettaessa muutosta
päätökseen, jolla on päätetty käyttää laissa säädettyjä
rajoitustoimenpiteitä. Näin ollen asian käsitteleminen korkeimmassa
hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments