Turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään selvitys

15.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään perusteellinen selvitys.

Häkkänen korostaa, että hyvään
lainvalmisteluun kuuluu uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon
huolellinen arviointi ja seuranta.

Kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehostettiin
lainmuutoksilla, jotka tulivat voimaan 1.9.2016. Tuomioistuinkäsittelyä
ja oikeusavun antamista koskevien muutosten avulla pyrittiin lisäämään
toiminnan tehokkuutta ja hillitsemään turvapaikanhakijoiden määrän
kasvusta aiheutuvia paineita tuomioistuinten ja oikeusapua antavien
työtilanteelle. Samalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että
kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturva toteutuu. Uudistuksella
pyrittiin myös selkiinnyttämään turvapaikka-asioissa avustavien
lakimiesten kelpoisuusehtoja ja valvontaa julkisen oikeusavun laadun
parantamiseksi.

– Oikeusvaltion ytimessä on jokaisen oikeus saada asiansa
käsitellyksi viranomaisessa ja tuomioistuimesta asianmukaisesti. Tämä on
pyhä asia. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu myös se, että jokaiselle
taataan mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiansa
hoitamiseen elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Viime
vuosien poikkeukselliset tapahtumat ja sen johdosta tehdyt muutokset
sääntelyssä edellyttävät, että teemme huolellisen selvityksen tehtyjen
toimien toteutuneista vaikutuksista, ministeri Häkkänen painottaa.

Nyt käynnistettävää selvityksen tekemistä on valmisteltu
oikeusministeriössä jo ennen kesää, ja oikeusministeriö on esittänyt sen
ottamista valtioneuvoston yhteiseen tutkimusohjelmaan. Tarkoituksena on
selvittää esimerkiksi sitä, miten turvapaikanhakijat ovat saaneet
tietoa oikeusapupalveluista, löytäneet palveluja tarjoavat tahot ja
ovatko palvelut olleet riittäviä.

– Pidän uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon arviointia
erityisen tärkeässä roolissa. Seuraamme oikeusministeriössä koko ajan
turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Perusteellisen
selvitystyön jälkeen on aika tehdä huolellinen analyysi, jonka jälkeen
voidaan arvioida mahdollisia säädösmuutosten tarpeita, ministeri toteaa.

– Uudistuksessa tuotiin turvapaikanhakijoiden oikeusapu
kokonaisuudessaan julkisen valvonnan piiriin. Nykyisin
turvapaikka-asioissa voi avustaa vain julkinen oikeusavustaja,
asianajaja tai lupalakimies. Muutos oli tärkeä sen turvaamisessa, että
turvapaikanhakijat saavat aiempaa parempia oikeudellisia palveluja. Nyt
käynnistettävässä selvityksessä analysoidaan huolellisesti sääntelyn
onnistuminen ja tarvittavat muutokset, toteaa ministeri Häkkänen.

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään selvitys

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments