Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuojaviranomaiset huolissaan Schengenin tietojärjestelmän valvonnan resursseista

9.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) valvontatehtäviä hoitavien kansallisten tietosuojaviranomaisten muodostama koordinaatioryhmä lähetti 3. kesäkuuta kirjeen valvonnan resursseista Euroopan komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Valvontaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen, jotta henkilötietojen suoja ja muut rekisteröityjen oikeudet toteutuvat

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat asetus (EY) N:o 1987/2007Avautuu uuteen ikkunaan ja neuvoston päätös 2007/533/JHA Avautuu uuteen ikkunaan
edellyttävät jäsenvaltioiden varmistavan, että valvontaviranomaisella
on riittävät resurssit hoitaa säädöksissä tarkoitetut tehtävät.
Koordinaatioryhmä on pyytänyt jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia
saattamaan kirjeen myös kansallisista resursseista vastaavien tahojen
tietoon toimenpiteitä varten.

SIS II -järjestelmän lisäksi tietosuojavaltuutetulle kuuluu useita
muita laajojen EU-tietojärjestelmien valvontatehtäviä (Europolin
tietojärjestelmä, Eurodac-tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä ja
tullitietojärjestelmä). Kaikkia edellä mainittuja tietojärjestelmiä
koskevat säännökset edellyttävät jäsenvaltioiden varmistavan, että
valvontaviranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen.
Lisäksi tulevaisuudessa vastaavat tehtävät lisääntyvät entisestään
esimerkiksi valmisteltavina olevien Euroopan
rajanylitystietojärjestelmän ja EU:n matkustajatietojärjestelmän
valvontatehtävien myötä. Komissio valmistelee parhaillaan myös edellä
mainittuja järjestelmiä koskevaa ns. interoperability-säädösehdotusta,
joka tekee järjestelmien valvonnan entistä vaativammaksi ja
haastavammaksi.

Järjestelmissä on huomattavia määriä henkilötietoja, joilla on
erittäin suuri merkitys rekisteröityjen oikeuksiin, erityisesti
henkilötietojen suojaan. Säännösten edellyttämä valvonta voidaan
käytännössä toteuttaa vain, jos valvontaviranomaisella on riittävät
resurssit tehtäviin. Tietosuojavaltuutetun toimistolle ei ole
toistaiseksi osoitettu lisäresursseja näiden tietojärjestelmien
valvontaa varten.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments