Ruotsin HD: Poliisikoiran käyttäminen töhrijän kiinniotossa oli virkavelvollisuuden vastaista

24.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on kesällä antamassaan ratkaisussa arvioinut poliisin voimankäytön suhteellisuutta tilanteessa, jossa vahingonteosta epäillyn kiinnioton yhteydessä poliisikoira oli päästetty puremaan epäiltyä. HD katsoi voimankäytön olleen suhteetonta ja tuomitsi poliisin virkavelvollisuuden rikkomisesta (tjänstefel).

HD:n lehdistötiedotteesta:

En hundförande polis upptäckte två personer som
klottrade i en gångtunnel. Klottrarna sprang från platsen och polisen
kommenderade hunden att stoppa den ene klottraren. Hunden sprang ifatt
och bet tag i klottraren. Tingsrätten fällde polisen för tjänstefel, men
hovrätten ansåg att gärningen var ringa och ogillade åtalet. Efter
riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen åtalet och dömer
polisen för tjänstefel.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning
åsidosätter vad som gäller för uppgiften döms, om inte gärningen är
ringa, för tjänstefel.

Polisen har i vissa fall rätt att använda våld för att gripa en
person. Det krävs då att våldsanvändningen är såväl nödvändig som
försvarlig. Risken för skador måste vägas mot vad som kan uppnås vid ett
ingripande. I allmänhet finns det med hänsyn till risken för
personskador anledning att iaktta ett betydande mått av återhållsamhet
innan en tjänstehund släpps för våldsanvändning.

I det nu aktuella fallet rörde det sig om skadegörelse genom klotter i
en gångtunnel och klottrandet avbröts i och med att polisen kom till
platsen. Omständigheterna var inte sådana att man kunde misstänka annan
och allvarligare brottslighet än skadegörelsen eller att det annars
fanns skäl för ett ingripande. Enda anledningen till att släppa hunden
var alltså att få fast åtminstone den ene klottraren. Det har inte
ansetts vara försvarligt, vilket polisen borde ha insett. Han har därför
av oaktsamhet åsidosatt vad som gällde för uppgiften.

Eftersom polisen självständigt haft att besluta om han genom att
använda sin tjänstehund ska utöva våld mot enskild och det har funnits
en påtaglig risk för att åtgärden skulle medföra skada, har gärningen
inte varit ringa. Polisen har därför dömts för tjänstefel till
dagsböter.

Lehdistötiedote, jossa myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: En polis som använde sin tjänstehund för att ta fast en flyende klottrare har i dag dömts av Högsta domstolen för tjänstefel

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments