Pääkäsittelyn jälkeen tullut tieto Ruotsissa tuomitusta vankeudesta olisi tullut ottaa huomioon rangaistuksessa

29.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:60

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen
Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittelyn täydentäminen – Tuomion perusteleminen

Hovioikeus oli korottanut
käräjäoikeuden A:lle törkeästä ihmiskaupasta,
rekisterimerkintärikoksesta, lapsikaappauksesta ja virkamiehen
väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitseman ehdottoman yhteisen
vankeusrangaistuksen 5 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeutta. Ennen
hovioikeuden tuomion antamista A oli tuomittu Ruotsissa 4 vuoden
vankeusrangaistukseen rikoksista, jotka oli tehty ennen käräjäoikeuden
antamaa tuomiota.

Mainitsemillaan perusteilla Korkein oikeus
katsoi, että rikoslain 7 luvun 9 §:ää oli tulkittava niin, että toisessa
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tuomittu vankeusrangaistus oli otettava
huomioon, jos aikaisempi Suomessa tuomittu rangaistus otettaisiin
vastaavassa tilanteessa huomioon. Sen vuoksi A:lle Ruotsissa tuomittu
vankeusrangaistus oli otettava huomioon rangaistusta alentavana seikkana
samalla tavalla kuin Suomessa tuomittu saman pituinen vankeusrangaistus
otettaisiin huomioon.

Kysymys myös hovioikeuden menettelystä, kun
se ei ollut täydentänyt pääkäsittelyä saatuaan tiedon Ruotsissa
tuomitusta vankeusrangaistuksesta eikä ottanut sitä huomioon
tuomitsemaansa vankeusrangaistusta alentavana seikkana eikä perustellut,
mistä syystä sitä ei ollut otettu huomioon.

Kysymys myös yhteisen rangaistuksen mittaamisesta.

Tiedote: Pirkanmaan ihmiskauppajutun tuomio aleni Ruotsissa määrätyn rangaistuksen perusteella

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments