OM: Syyttömyysolettamadirektiivin kansallinen täytäntöönpano; Lausuntotiivistelmä

21.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnön kohteena olleessa arviomuistiossa tarkastellaan ns. syyttömyysolettamadirektiivistä (2016/343) kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita

Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnon 24 viranomaiselta,
organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Pyydettyjä lausuntoja
saapui 14. Lisäksi saatiin Suomen tuomariliiton lausunto. Selvä
enemmistö lausunnonantajista katsoi, että direktiivi ei edellytä
muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Muutamat lausunnonantajat
esittivät harkittavaksi joidenkin yksittäisten lainkohtien
muutostarvetta. Yksi lausunnonantaja katsoi direktiivin perusteella
olevan syytä useisiin lainsäädäntömuutoksiin rikosprosessia koskevassa
lainsäädännössä

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments