Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2018

31.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Määrärahataso on noin 22 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna

Vähennys johtuu muun muassa sovituista
säästöistä ja it-hankkeiden lisärahoituksen vähenemisestä. Oikeusturvaa
kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon
uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta.
Oikeusministeriön hallinnonalalla on pyritty tiukkaan taloudenpitoon ja
ennakoimaan tulevia muutoksia. Siksi oikeusministeriön ehdotukset
kehyksen ylittävistä lisämäärärahoista ovat hyvin maltillisia.

Määrärahoista
tuomioistuinten ja oikeusavun osuus on 44 %, rangaistusten
täytäntöönpanon 23 % ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 11 %,
syyttäjien 5 % ja muiden menojen 17 %.

Rikosseuraamuslaitokselle lisärahoitusta ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa

Rikosseuraamuslaitoksen
toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon esitetään
kehyspäätöksen mukaisesti 5,1 miljoonan euron tasomuutosta kuluvaan
vuoteen verrattuna.

Oikeusministeriö esittää lisärahoitusta
Rikosseuraamuslaitokselle väkivaltaisen radikalisoitumisen ja
ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Vantaan
vankilassa on ollut käynnissä pilottiprojekti väkivaltaisen
radikalisoitumisen tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. 
Oikeusministeriö esittää 378 000 euron lisämäärärahaa
Rikosseuraamuslaitokselle vankilaradikalisoitumisen ehkäisytoiminnan
vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi.

Lisäksi oikeusministeriö
esittää lisämäärärahaa lainvalmistelun resurssien lisäämiseksi,
tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä Oikeusrekisterikeskuksen ja
saamelaiskäräjien toiminnan turvaamiseksi.

Useita rakenneuudistuksia käynnissä

Käräjäoikeuksien
määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20
käräjäoikeuteen. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta.
Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää tuomareiden
osaamista aiempaa monipuolisemmin.

Syyttäjälaitos organisoidaan
yhdeksi virastoksi vuoden 2018 aikana. Ulosottotoimen rakenneuudistusta
jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos yhdeksi
virastoksi vuoden 2019 alusta.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin

Talous-
ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoilta ja
kunnilta valtion vastuulle vuonna 2019. Oikeusaputoimistot tuottaisivat
jatkossa talous- ja velkaneuvontapalvelut. Oikeusministeriö vastaisi
yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitus
antaa syksyllä 2017.

Digitalisointihankkeilla haetaan tehokkuutta

Oikeusministeriön
hallinnonalalla on käynnissä kuusi isoa it-hanketta, joilla pyritään
tehostamaan toimintaa niin tuomioistuimissa, syyttäjälaitoksessa,
ulosotossa kuin Rikosseuraamuslaitoksella. Tietojärjestelmien
kehittäminen liittyy olennaisesti myös käynnissä oleviin
rakenneuudistuksiin. Kyseessä on toimintatapojen muutos.

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2018

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments