Myös laillisesti ketjutetuissa määräaikaisissa työsuhteissa olleelle oli tarjottava muuta saman työnantajan työtä ennen työsuhteen päättämistä

14.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:55

Työsopimus – Määräaikainen työsopimus
Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus

H oli työskennellyt 3.3.2003 –
31.12.2011 kuntayhtymän palveluksessa yhtäjaksoisesti 16 määräaikaisessa
työsuhteessa sosiaalityöntekijänä. Hänellä ei ollut sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukaista
kelpoisuutta tehtävään. Kuntayhtymällä katsottiin olleen lailliset
perusteet solmia työsopimuksia H:n kanssa toistuvasti määräaikaisina.

Korkeimman
oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kuntayhtymä
oli laiminlyönyt työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa asiassa.
Kun se oli päättänyt työsopimuksen työsopimuslaissa säädettyjen
perusteiden vastaisesti, se velvoitettiin maksamaan H:lle korvausta
työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments