Lasta ei oltu kuultu isänsä turvapaikkapuhuttelussa saaduista tiedosta. Asia palautettiin kuulemisvirheen johdosta.

31.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:138

Ulkomaalaisasia – Turvapaikkamenettely – Turvapaikkapuhuttelupöytäkirja – Asianosaisen kuuleminen – Oikeus saada tieto ei-julkisen asiakirjan sisällöstä

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen perustellen
päätöstään A:n ja hänen isänsä turvapaikkapuhutteluissaan esittämien
kertomusten keskinäisillä ristiriidoilla muun muassa perheellä
kotimaassa olleiden asuinpaikkojen osalta ja ristiriitojen hakemuksen
uskottavuutta heikentävällä vaikutuksella. A:lle ei ennen asian
ratkaisemista ollut annettu tietoja turvapaikkapuhuttelupöytäkirjasta
ilmenevästä isän kertomuksesta eikä varattu tilaisuutta antaa
selitystään kertomuksesta ja ristiriidoista. Pöytäkirjaa koskevien
tietojen antamiseen ei ollut ollut estettä, koska isä oli suostunut
niiden käyttämiseen Suomessa oleskelevien perheenjäsentensä
turvapaikkahakemusten ratkaisemisessa.

Hallinto-oikeus oli
A:n valitukseen antamassaan päätöksessä katsonut, ettei
Maahanmuuttoviraston päätöstä tullut kuulemisessa tapahtuneen
mahdollisen virheen vuoksi kumota ottaen huomioon viittaukset A:n isän
kertomukseen A:ta koskevan Maahanmuuttoviraston päätöksen perusteluissa
ja mahdollisuus lausua niiden johdosta valituksessa hallinto-oikeudelle.
Sikäli kuin asiakirjoista ilmeni, isän turvapaikkapuhuttelupöytäkirjaa
ei ollut miltään osin annettu A:lle tiedoksi turvapaikkamenettelyn
jälkeenkään tai käsiteltäessä asiaa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus
oli asian arvioinnissa viitannut isän kertomukseen ja katsonut, että
A:n kotipaikkana oli pidettävä isän kertomuksen mukaisesti Najafia eikä
Bagdadia.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:ta ei
ollut edellä mainituilla perusteilla kuultu hänen isänsä
turvapaikkapuhuttelupöytäkirjasta, vaikka kyseisestä asiakirjasta
saaduilla tiedoilla oli ollut merkitystä A:n turvapaikkahakemuksen
ratkaisemisessa. Koska A:n kotipaikkaa koskevalla tiedolla voi olla
olennainen merkitys arvioitaessa hänen kansainvälisen suojelun
tarvettaan, tapahtunut kuulemisvirhe ei ollut luonteeltaan sellainen,
että asia oli voitu ratkaista hallinto-oikeudessa palauttamatta sitä
Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden
ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja asia palautettiin
Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments