Kun viranomaiselta pyydetyn asiantuntijalausunnon laatijaa kuultiin suullisesti, ei hänellä ollut oikeutta palkkioon tästä kuulemisesta sen paremmin asianosaisilta kuin valtiolta

29.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:61

Asiantuntija – Palkkio

Korkein oikeus oli pyytänyt
asiantuntijalausunnon sairaanhoitopiiriltä, jonka puolesta lausunnon oli
antanut sairaanhoitopiirin viranhaltija. Häntä kuultiin asianosaisten
pyynnöstä suullisesti Korkeimmassa oikeudessa, ja hän vaati palkkiota
suulliseen kuulemiseen liittyvästä ajankäytöstään. Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla palkkiovaatimus hylättiin. Ks.
KKO:2015:101

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments