Hankintayksikkö ei voi edellyttää, että tuotteella on puolueettoman sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että tuote on hyväksytty EU:n markkinoille

2.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:125

Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus

Hankintayksikkö oli
tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia katuvalaisimista. Tarjouspyynnössä
oli todettu, että tarjottavalla valaisimella tulee olla puolueettoman
sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että valaisin on hyväksytty
EU:n markkinoille.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
hankintayksikkö voi sinänsä asettaa hankinnan kohteelle
laatuvaatimuksia, jotka ylittävät unionin säädöksissä vaaditun
vähimmäistason. Esillä olevassa asiassa tarjouspyynnössä oli kuitenkin
todettu, että tarjottavalla valaisimella tulee olla puolueettoman
sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että valaisin on hyväksytty
EU:n markkinoille. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaatimus oli
pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) 8 artiklan 1 kohdasta johtuvien
vaatimusten vastainen.

Unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaan valmistaja saa saattaa markkinoille
CE-merkinnällä varustettuja tuotteita ilman, että tällaisen tuotteen
osalta suoritettaisiin uusi vaatimustenmukaisuuden arviointi.
Hankintayksikkö voi hankinta-asiakirjoissa sinänsä asettaa tarjoajille
tuotesertifikaatin esittämistä koskevan vaatimuksen. Hankintayksikkö ei
kuitenkaan voi edellyttää, että tuotteella on puolueettoman
sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että tuote on hyväksytty EU:n
markkinoille, koska CE-merkintä osoittaa tuotteen
vaatimustenmukaisuuden riippumatta siitä, onko tuote valmistettu unionin
jäsenvaltiossa tai muussa valtiossa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments