Hankintameno-olettamaa ei sovelleta kun kyse pääomanpalautuksesta SVOP-rahastosta

16.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Pääomanpalautus – SVOP-rahasto – Hankintameno-olettama – Erityissäännös

Asiassa oli kysymys siitä,
voidaanko sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto)
palautettavien varojen tuloverolain (TVL) 45 a §:n mukaisen
luovutusvoiton laskemiseen soveltaa TVL 46 §:ssä säädettyä
hankintameno-olettamaa vai lasketaanko luovutusvoitto yksinomaan TVL 46 a
§:ssä säädetyn mukaisesti.

Hallinto-oikeus totesi, että
pääomanpalautuksessa ei ole kysymys osakkeiden luovutuksesta, vaan
ainoastaan saatujen varojen verottamisesta luovutusvoittona tietyin
edellytyksin. Tuloverolakiin 1.1.2014 voimaan tulleella lailla lisätyt
TVL 45 a ja 46 a §:t ovat TVL 46 §:n yleissäännökseen nähden
ensisijaisesti sovellettavia erityissäännöksiä. Luovutusvoiton määrä on
siten laskettava TVL 45 a §:n edellytysten mukaisista
pääomanpalautuksista yksinomaan TVL 46 a §:ssä säädetyn mukaisesti eikä
TVL 46 §:ssä säädetty hankintameno-olettama tule sovellettavaksi.

Ennakkoratkaisu verovuosilta 2017 ja 2018 toimitettaville tuloverotuksille.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments