VM: Lainsäädäntöehdotus maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen institutionaalisesta sääntelystä lausunnoille

25.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n niin sanottu toinen maksupalveludirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 13.1.2018. Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, joka julkaistiin 23.12.2015

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja
hallituksen esityksen luonnoksesta, joka uuden maksupalveludirektiivin
myötä sisältää muutosehdotuksia nykyiseen lainsäädäntöön ja luo mm.
institutionaalisen sääntelykehikon maksutoimeksiantopalveluille ja
tilitietopalveluille.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments